Thơ: Thà rằng khuấy nước ngàn sông...

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhân quả không đùa; Kính người tu Đạo; Thiện ác hữu báo; Nhân thế mê lầm; Thà rằng khuấy nước ngàn sông; Chớ nên nhiễu động cõi lòng người tu!...

Trời xanh chẳng dựng thiên lao
Lòng tà tự xây ngục tối
Sấm rền sét giội
Thức tỉnh bao lần
Ở sao có đức có nhân
Chớ mà âm hiểm lừa dân dối Trời...

Xuôi ngược giữa đời
Tay ôm bình bát
Giữa thời mạt Pháp
Đâu chốn thanh bình?
Ơ kìa ngay cõi điêu linh

Bước chân sen nở bóng hình vân du...

Tâm tĩnh là tu
Cho dù giữa phố
Đâu là bể khổ?
Ấy chốn Ta bà
Thuở xưa Đức Phật Thích Ca

Nhắc thời mạt Pháp có ma giữa chùa...

Nhân quả không đùa
Kính người tu Đạo
Thiện ác hữu báo
Nhân thế mê lầm

Thà rằng khuấy nước ngàn sông
Chớ nên nhiễu động cõi lòng người tu!

Đâu cõi Chân như?
Ấy lòng thanh tịnh
Quay về Phật tính
Siêu xuất luân hồi
Nhắn người khắp chốn muôn nơi

Pháp Luân xoay chuyển rợp trời phúc âm!...(*)

Vô danh cư sỹ
______________
(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Thà rằng khuấy nước ngàn sông...