Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 14): Nhiếp phục voi dữ, A Tô Thế Vương quy Phật [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ám sát ba lần đều không thành. Hắn lại mang một con voi hung dữ, bố trí trên đường mà Phật thường qua, do vậy mà đã làm hại rất nhiều người, làm dân chúng sợ không dám ra ngoài.

(Xem lại: Phần 1; Phần 2; Phần 3; Phần 4; Phần 5; Phần 6; Phần 7; Phần 8; Phần 9; Phần 10; Phần 11; Phần 12; Phần 13; )

Con trai Bạch Phạn Vương là Đề Bà Đạt Đa (cũng gọi là Điều Đạt), là anh em ruột với A Nan. Người này sinh cùng năm với Phật, cùng ngày mùng tám tháng tư, thân hình cao lớn vạm vỡ, cũng có quý tướng đoan trang, võ công cao cường, thông minh tài trí hơn người, nhưng tự kiêu tự đại, ngang ngược phách lối, phá hoại Phật Pháp, đối đầu với Phật, cuối cùng chết đọa Địa Ngục.

Ban đầu, lúc anh em trong Vương tộc xuất gia, Đề Bà Đạt Đa cũng xuất gia. Chỉ một mình Đề Bà Đạt Đa là Phật không cho xuống tóc, Phật bảo: “Ngươi phù hợp với người tu phúc tại gia, không cần xuất gia.”

Đề Bà Đạt Đa ba lần thỉnh cầu, Như Lai ba lần cự tuyệt, Điều Đạt tâm sinh ác niệm, cho là Phật có tâm đố kỵ, không cho mình xuất gia. Thế là tự mình cạo đầu, lẫn vào trong những người xuất gia.

Đề Bà Đạt Đa giỏi việc lung lạc, lôi kéo đồng môn nhập băng đảng, sau này còn thiết lập ra 5 loại Giới, làm khổ các đồ đệ, muốn chia tách Phật giáo, âm mưu này cuối cùng thất bại. Hắn nuôi hận trong lòng, muốn hại Phật diệt giáo, ẩn nấp ở đỉnh núi Kỳ Lao Khuất, đợi Phật đi qua, đẩy đá lớn lăn xuống, tảng đá nhằm đỉnh đầu Thế Tôn lao đến, nhưng bỗng nhiên bị nứt làm đôi, rơi sang hai bên.

Ám sát ba lần đều không thành. Hắn lại mang một con voi hung dữ, bố trí trên đường mà Phật thường qua, do vậy mà đã làm hại rất nhiều người, làm dân chúng sợ không dám ra ngoài.

Một ngày, Phật dẫn 500 đệ tử vào thành, người trong thành sợ Phật bị hại, đều đứng trên lầu, xin Phật đừng vào. Như Lai không chút sợ hãi, cứ từng bước mà đi, dùng Thần lực nhiếp phục voi dữ, còn thuyết Pháp cho voi, voi dữ từ đó thuần phục không hại người nữa.

Đề Bà Đạt Đa lại dẫn 500 bè đảng, dụ Thái tử nước Ma Kiệt Đà là A Tô Thế Vương sát hại vua cha, lên làm tân vương, còn hắn ta sát hại Phật, lên làm tân Phật, tân vương tân Phật cùng trị quốc. Thái tử nghe theo, cầm tù Bình Sa Vương, tự tiện kế vị, phụng hành giáo pháp của Đề Bà Đạt Đa. Về sau A Tô Thế Vương giác ngộ, từ bỏ Đề Bà Đạt Đa, quy Phật sám hối. Bè đảng Đề Bà Đạt Đa ly tán, hắn tức khí mà chết, sau khi chết bị đày đọa Địa Ngục A Tỳ, đến nay vẫn đang chịu khổ!

Thế Tôn sau khi hàng phục voi dữ, đi đến Ba Liên Phất Ấp là phiên thuộc của nước Ma Kiệt Đà, gặp Vương tử để thuyết Pháp.

(Còn tiếp)

Thái Bình
Theo secretchinaBÀI CHỌN LỌC

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 14): Nhiếp phục voi dữ, A Tô Thế Vương quy Phật [Radio]