Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 6): Độc tu khổ hạnh, mục nữ hiến cháo [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Thích Ca Mâu Ni tiếng Phạn शाक्यमुनि có nghĩa là: Bậc Thánh nhân của dòng họ Thích Ca)

(Xem lại: Phần 1; Phần 2; Phần 3; Phần 4; Phần 5; )

Người khai sáng Phật giáo; xưng hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, Kiều Đạt Ma Phật, Phật Đà (Nghĩa là : Bậc Giác Ngộ), Thế Tôn, Thích Tôn; cũng gọi tắt là : Thích Ca Văn Phật, Thích Ca Như Lai, Thích Ca Phật, (“Thích Ca” là họ, ý nghĩa là “Người có năng lực”, “Mâu Ni” là danh xưng chỉ bậc Thánh Giả của người Ấn Độ cổ, có nghĩa là “Tịch Mặc” Tạm dịch là : Vô cùng tĩnh lặng).

Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra trong gia đình Vương tộc, tại phía Nam Nepal (ngày nay), dòng Sát Đế Lợi. Trong Phật giáo, Thích Ca Mâu Ni được coi là vị Phật được tôn kính nhất, nên các đệ tử và tín đồ thường tôn xưng là Thế Tôn. Phật không phải là Thần, cảnh giới cao hơn Thần, chư Phật đều sinh ra nơi người thường, “Tăng Đài A Hàm kinh” viết: “Chư Phật thế tôn đều tu hành ở nhân gian mà xuất lai, không phải đắc được ở trên Trời.”

Là Hoàng Thái tử của Ấn Độ, câu chuyện tu luyện của Ngài được rất nhiều người quan tâm. Sau khi từ biệt hai vị Tiên nhân, đến khu rừng nơi Già Lao Sơn tu khổ hạnh bên bờ sông Ni Liên, không ngừng tầm sư học Đạo. Độc tu ngồi song bàn dưới gốc cây, không quản gió mưa, không nằm, không đứng, tịnh tâm thủ giới, mỗi ngày chỉ ăn một cây gai dầu và một hạt gạo. Thái tử một lòng chính niệm, khắc khổ tu hành, quạ làm tổ trên đầu, cỏ lau xuyên đất lên tới đầu gối, thân tâm an thái, không chút suy chuyển; thân hình hao gầy, trông như cây khô. Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã 6 năm. Thái tử nghĩ: “Khổ hạnh như thế này, cũng không phải Pháp viên mãn tối hậu, không ăn thì không duy trì được thân thể, không thể tu Đạo, tu Đạo ở thế gian, thân thể rất quan trọng.”

Thế là Thái tử đến bên sông Ni Liên, giặt qua y phục. Người bên cạnh muốn giặt giúp, Thái tử không cho, Ngài muốn lấy thân làm gương cần khổ cho người xuất gia hậu thế, không để người khác giặt y phục.

Thái tử lại xuống sông tắm gội, tắm xong ngồi bên sông. Lúc đó có hai cô bé chăn bò (mục nữ), một người tên Nan Đà, một người tên Ba La, chăn bò bên sông.

Thấy Thái tử, tâm sinh kính ngưỡng, liền chọn con bò sữa, cho tắm sạch, vắt sữa nấu thành cháo, múc đầy một bát, bưng tới trước Thái tử, lễ lạy dâng cháo.

Thái tử tiếp nhận cúng dường, phát nguyện: “Nguyện người ăn sung túc khí lực, người cho ăn đắc phú quý an vui, khang kiện vô bệnh, đa thọ đa huệ.” Rồi nói tiếp: “Ta vì thành tựu Pháp giải thoát tất cả chúng sinh, nên nhận đồ ăn này.”

(Còn tiếp)

Thái Bình
Theo Vision TimesBÀI CHỌN LỌC

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 6): Độc tu khổ hạnh, mục nữ hiến cháo [Radio]