Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 4): Khâm sai tìm Thái tử, bị thuyết phục quay về [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đại thần nói: “Lời Thái tử rất đúng, nhưng tu Đạo không nhất định phải vào rừng. Cứ hồi cung, cũng có thể tu Đạo.” Thái tử nói: “Công phu này lúc bắt đầu, là phải tu nơi rừng núi. Nhờ các vị về nói với Phụ vương, nếu ta tu Đạo không thành, quyết không quay về!”

(Xem lại: Phần 1; Phần 2; Phần 3; )

Thái tử bảo Xa Nặc hồi cung, rồi một mình bước vào rừng sâu, đi tìm Pháp giải trừ sinh lão bệnh tử, đi mãi thì gặp một nhóm người tu khổ hạnh, họ dùng vỏ cây, lá cây, cỏ làm y phục, không ăn thức ăn nấu chín như người thường, chỉ ăn hoa quả. Có người lấy việc bái lạy Nước, Lửa, Mặt Trời, Mặt Trăng, Trời làm tu hành. Có người nhịn đói, ngày ăn một bữa, hoặc hai, ba ngày ăn một bữa. Có người ngủ nơi gai góc bụi bặm, cũng có người ngủ ngay bên nước, lửa... Họ toàn tu luyện mù quáng theo những thứ vô ích.

Thái tử thấy đây quyết không phải là con đường giải thoát giác ngộ chân chính. Thế là Thái tử tiếp tục đi về phía Bắc.

Lại nói đến hoàng cung. Hôm sau các cung nữ tỉnh giấc, không thấy Thái tử, cũng không thấy người phu xe Xa Nặc cùng tuấn mã, biết là Thái tử đã vượt thành xuất gia rồi. Thế là tiếng kêu khóc than vãn náo động cung điện. Đặc biệt là Tịnh Phạn Vương, người dì Ma Ha Ba Xà Ba Đề, và phi tử Da Du Đà La, họ đau thương đến ngất đi.

Đợi đến lúc Xa Nặc mang ngựa về đến nơi, mọi người đều trách mắng, Xa Nặc khóc to khuyên can nhưng cung nhân không nguôi, trách móc một hồi rồi mang trân bảo của Thái tử giao cho Phụ Vương, người dì và thê tử của Thái tử.

Mọi người đều biết chí nguyện của Thái tử, không ai có thể níu kéo, nên cũng không làm khó Xa Nặc nữa. Tịnh Phạn Vương một mặt dặn dò Da Du Đà La bảo trọng thân thể, chớ quá đau buồn mà ảnh hưởng việc nuôi dạy con trai. Một mặt vì tình cảm sâu nặng mà muốn tự thân đi tìm Thái tử.

Vương sư, đại thần nghe tin, liền vội đến khuyên nhà vua, nguyện thay vua đi tìm Thái tử về. Tịnh Phạn Vương đồng ý. Vương sư (thầy dạy của vua) cùng đại thần được lệnh hỏa tốc lên đường tìm Thái tử về cung. Hai vị phụng chỉ, mang theo người ngựa truy tầm đến khu rừng có Bạt Gia Tiên nhân tu hành khổ hạnh. Tới rừng, gặp Tiên nhân, họ liền hỏi về Thái tử.

Vị Đạo trưởng nói: “Thái tử do không vừa ý với Đạo tu của chúng tôi, nên đã đi về hướng Bắc tìm A La La Tiên nhân rồi”

Các đại thần nghe xong bèn cáo biệt rời đi, không quản lao khổ, đi về hướng Bắc. Đến nửa đường thì gặp Thái tử, dưới gốc cây lớn tĩnh lặng nghiêm trang ngồi xếp bằng. Hai vị khâm sai đùn đẩy nhau, cung kính đến bên Thái tử hành lễ, ngồi nép một bên, chào hỏi xong, liền kể Thái tử nghe tình hình trong cung và khuyên Thái tử quay về. Thái tử tuyệt nhiên không về, nói với họ về nỗi khổ Sinh, Lão, Bệnh, Tử của nhân sinh, không tìm thấy đường giải thoát quyết không về.

Đại thần nói: “Lời Thái tử rất đúng, nhưng tu Đạo không nhất định phải vào rừng. Cứ hồi cung, cũng có thể tu Đạo”.

Thái tử nói: “Công phu này lúc bắt đầu là phải tu nơi rừng núi. Nhờ các vị về nói với phụ vương, nếu ta tu Đạo không thành, quyết không quay về!”

Nói xong, cáo từ đứng dậy, thong dong đi về phía Bắc. Hai vị khâm sai chẳng cách nào níu kéo, rầu rĩ hồi cung bẩm báo đức Vua.

(Còn tiếp)

Thái Bình
Theo Vision TimesBÀI CHỌN LỌC

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 4): Khâm sai tìm Thái tử, bị thuyết phục quay về [Radio]