Thơ: Lấy câu hòa ái làm đầu...

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhân gian lắm nẻo mê lầm; Ở sao có đức có nhân mới bền...

Lấy câu hòa ái làm đầu
'Con ong nó đốt quả bầu nó sưng'
Ai ơi chớ vội ớt gừng

Càng cay đắng lắm càng hung hiểm nhiều

Đời người dài vắn bao nhiêu
Sống Chân Thiện Nhẫn(*) thêm nhiều phúc âm
Nhân gian lắm nẻo mê lầm

Ở sao có đức có nhân mới bền

Một lời giống tựa mũi tên
Buông tay là vút... khó tìm đường lui
Thương cho tay thước tay dùi

Tiếc cho sinh mệnh xa rời đức tin

...

Thơ rằng: muốn gặp Thần Tiên

Chớ leo lên núi, hãy tìm trong Tâm.

Vô danh cư sỹ
______________

(1) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Lấy câu hòa ái làm đầu...