Phật Thích Ca Mâu Ni - Phần 10: Hàng phục Rồng độc, Ca Diếp cầu độ [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cứ như thế Phật đã thị hiện 18 lần Thần thông biến hóa, nhưng Ca Diếp tự cao ương ngạnh đã thành tính, tuy tâm phục Thần thông, nhưng vẫn cho là Đạo của mình mới là chân chính, còn cho là mình đã chân chính đắc Đạo A La Hán

(Xem lại: Phần 1; Phần 2; Phần 3; Phần 4; Phần 5; Phần 6; Phần 7; Phần 8; Phần 9; )

Nước Ma Kiệt Đà có ba vị lãnh tụ ngoại Đạo, ba người là anh em, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp có 500 đệ tử, Na Đề Ca Diếp, Già Tô Ca Diếp, mỗi người có 250 đệ tử, được quốc vương và các đại thần hết sức kính trọng và tín ngưỡng. Ba anh em tự dẫn dắt đệ tử của mình, lấy thờ phụng Thần lửa làm thành việc tu hành hàng ngày.

Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp 120 tuổi, tự cho là đã đắc A La Hán đạo. Hai người em của ông và dân chúng cũng đều cho là vậy, và kính tín phụng thờ ông, coi ông là thầy tối cao. Đại Hùng Thế Tôn Thích Ca Phật muốn trước tiên nhiếp phục Ca Diếp, sau đó sẽ hóa độ mọi người.

Một ngày, Phật đến nơi ở của Ca Diếp. Ca Diếp thấy Phật uy đức trang nghiêm, liền vui mừng nghênh đón và hỏi rằng: “Vị Sa Môn trẻ này, từ đâu đến vậy?”

Phật đáp: “Tôi từ Bà La Nại quốc đến, muốn đi đến thành Vương Xá. Trời đã tối rồi, nên muốn xin nhờ tá túc”

Ca Diếp đáp: “Ngài muốn tá túc tất nhiên là được, hiềm nỗi các phòng đều có đệ tử ở kín, chỉ còn một gian thạch thất là trống, bên trong sạch sẽ, các đồ dùng cúng phụng Thần lửa đều cất ở đó, nhưng có một con rồng lửa hung bạo ở đó, nó có thể làm hại Ngài đó!”

Phật nói: “Ông cho tôi tá túc là được rồi”.

Ca Diếp xua tay nói: “Độc long hung bạo sẽ hại Ngài, đây không phải chuyện đùa đâu!”

Phật đáp một cách chắc chắn: “Không sao đâu, ông cứ cho tôi mượn là được!”.

Ca Diếp đưa Phật đến thạch thất ngụ qua đêm, còn dặn với: “Nếu có chuyện gì bất trắc, xin đừng trách tôi!”

Đêm xuống, Thế Tôn đả tọa trong thạch thất, độc long phun khói lửa lao đến, Thế Tôn lập tức nhập “Hỏa quang tam muội”, lửa rồng không thể xâm hại. Độc long càng thêm tức tối, phun lửa ngút trời, đốt cả thạch thất. Các đồ đệ nhìn thấy lửa lớn sáng rực, liền đi gọi Ca Diếp. Ca Diếp hoảng sợ, gọi đệ tử múc nước ứng cứu, ngọn lửa càng lúc càng mạnh, mọi người đều cho là vị hòa thượng trẻ kia đã bị chết cháy rồi, thấy rất bi ai! Ai ngờ, Phật dùng Thần thông hàng phục độc long (rồng độc), hóa trừ sân độc tâm của nó, sau lại truyền thụ tam quy y cho nó, thu nó nhỏ lại thành một con rồng rất nhỏ nằm trong bát của Phật.

Mờ sáng hôm sau, Ca Diếp cho là vị sa di nọ chỉ còn lại nắm tro tàn, thì bỗng thấy Thế Tôn vẫn bình an vô sự ngồi đó, Phật đưa bát cho ông ta xem, rồi nói: “Ta trong tâm thanh tịnh, độc bên ngoài không thể xâm hại.”

Thầy trò Ca Diếp kinh phục vô cùng! Ca Diếp nói với đồ đệ: “Vị Sa môn trẻ này tuy có Thần thông, nhưng không thể bì với Đạo chân chính của chúng ta được!”

Ông ta vẫn cương ngạnh như vậy.

Phật nói: “Bây giờ, ta muốn ở lại đây, có được không?”

Ca Diếp đồng ý. Đêm hôm sau, Phật ngồi dưới một gốc cây, bốn Đại Thiên Vương hạ trần bái Phật nghe Pháp, hào quang sáng rực, Ca Diếp nửa đêm trở dậy, thấy rõ ánh sáng rực rỡ xung quanh Phật, liền nói với các đệ tử: “Vị thanh niên hòa thượng này cũng là thờ Thần Lửa mà thôi.”

(Ấn Độ thời cổ đại rất nhiều người ngoại đạo thờ Thần Lửa)

Chờ trời sáng, Ca Diếp đến hỏi Phật: “Ngài cũng thờ Thần Lửa phải không?"

Phật cười đáp: “Không phải, không phải! đêm qua Tứ Đại Thiên Vương xuống đây nghe Pháp, ánh sáng đó là từ thân họ phát ra!”

Ca Diếp nói với đệ tử: “Vị thiếu niên Sa Môn này có đại Thần đức, nhưng không bì được với chính Đạo của ta!”

Ông ta vẫn tự đại như vậy.

Đêm thứ ba, thứ tư, Thiên Đế Thích (thế nhân gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế), Đại Phạn Thiên Vương đến nghe Pháp, phát ánh sáng càng rực rỡ, nhưng Ca Diếp vẫn chỉ cho mình mới là chính Đạo.

Sau đó ca Diếp cùng các đệ tử hành lễ cúng Thần Lửa, nhưng không thể đốt lửa lên được. Ca Diếp biết là do vị sa di kia tác động, nên đi đến kêu cầu, Phật nói: “Ông cứ về, bây giờ đốt được”.

Quả nhiên châm lửa cháy ngay, nhưng lửa cháy mãi, không sao tắt được, lại chạy đi cầu Phật, Phật nói xong thì lửa tắt.

Ca Diếp cùng các đệ tử bổ củi, rìu nặng không nhấc lên được, cầu Phật thì nhấc được lên, nhấc lên rồi không hạ xuống được, cầu Phật thì lại hạ được xuống.

Phật hiển Thần thông như vậy để thu phục, nhưng Ca Diếp ngang bướng tự phụ, tuy kinh sợ uy đức của Phật, nhưng vẫn cho là chỉ có Đạo của mình mới là chân chính.

Lúc đó tiết thời Xuân qua Hạ tới, Ca Diếp mời Phật ở lại tránh nóng, cung cấp đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Dặn dò các đệ tử ngày ngày làm thức ăn ngon khoản đãi vị sa môn trẻ. Hôm sau vào lúc dùng bữa, Ca Diếp tự đi mời Phật, Phật bảo: “Ông về trước, ta sẽ đi sau”

Ca Diếp đi rồi, Phật dùng “Thần túc thông” trong tích tắc đến tận biên giới phía xa nhất của Châu Lục, hái một bát đầy quả mọng nơi đây rồi quay về.

Trước khi Ca Diếp về đến nơi, Phật đã ngồi trước ở đó. Phật đưa bát quả cho Ca Diếp xem, rồi hỏi: “Ông có biết loại quả này không?”

Ca Diếp đáp: “Chưa từng nhìn thấy”.

Phật nói: Là quả tươi trên cây ‘Diêm Phù’ cách đây vạn dặm về phía Nam, hương vị thơm ngọt. Trong thời gian búng tay, ta đã đi lấy về, ông nếm thử xem!”

Ca Diếp nghĩ: “Vị này trong chớp mắt đi, về vạn lý, quả là Thần thông, nhưng vẫn không bằng chính Đạo của ta”.

Ngày thứ ba, thứ tư Phật đi đến ba Châu Đông, Tây, Bắc, lấy “quả am ma la”, “quả ha lê lặc” và “gạo tám tự nhiên”, Ca Diếp rất kinh ngạc, nhưng vẫn không thay đổi thái độ ngạo mạn, vẫn nói không bằng Đạo của ông ta.

Vài ngày sau, Phật muốn dùng nước, nước suối từ bên cạnh tuôn trào; Phật muốn giặt y phục, liền có tảng đá dùng giặt đặt ngay bên. Ca Diếp nhìn thấy, kinh thán không ngừng, nhưng vẫn không thể vứt bỏ tự ngã mà theo Phật.

Sau đó, Thế Tôn khi tắm, cây rủ cành che; khi Phật lên bờ, nước rẽ hai làn. Ca Diếp từ xa nhìn thấy Phật bị chìm ngập trong nước, vội vàng cùng các đệ tử chèo thuyền tới cứu, Phật từ bên dưới thuyền hiện lên ngồi giữa thuyền mà đáy thuyền không rò chút nước.

Cứ như thế Phật đã thị hiện 18 lần Thần thông biến hóa, nhưng Ca Diếp tự cao ương ngạnh đã thành tính, tuy tâm phục Thần thông, nhưng vẫn cho là Đạo của mình mới là chân chính, còn cho là mình đã chân chính đắc Đạo A La Hán. Phật bèn mắng: “Ca Diếp! ngươi không phải La Hán, cũng không phải đang hành La Hán Đạo. Đến nay vẫn chưa sáng tỏ, sao không tự thấy xấu hổ, mà còn tự xưng La Hán ư? Vẫn tự cho là đắc Đạo ư?”

Ca Diếp nghe Phật chất vấn, sợ dựng tóc gáy, vừa sợ vừa xấu hổ. nghĩ thầm: “Vị sa môn trẻ này biết hết ý nghĩ của mình”

Thế nên, Ca Diếp khẩn cầu: “Thánh nhân nhìn thấu tâm tôi, nhìn thấu bệnh của tôi, xin Đại Thánh thu phục giáo hóa tôi”

Phật đáp: “Ngươi là Đạo trưởng 120 tuổi, giàu có nổi danh, lại có nhiều đệ tử đi theo, được quốc vương và thần dân ủng hộ, ngươi nên suy xét thận trọng”

Ca Diếp vâng dạ rồi lui. Sau đó, Ca Diếp cho gọi tất cả đệ tử đến, rồi nói thẳng lòng mình: “Vị thiếu niên sa môn này, cho đến nay đã thị hiện nhiều Thần thông biến hóa, trí huệ thâm viễn, phúc đức quảng đại, ta quả thật không so được! Nay ta quyết định đi theo làm đệ tử, học Đạo Pháp của vị ấy, các đệ tử thấy sao?”

Các đệ tử nhất tề nói: “Chúng con nông cạn, đến đây học Thầy, nay Thầy đi theo người ta học Đạo, chúng con cũng xin theo học”

Thế là Ca Diếp cùng 500 đệ tử tới trước Phật nói: “Tôi và các đệ tử quyết ý quy y theo Đại Thánh, xin Ngài từ bi nhiếp phục giáo hóa!”

Thế Tôn liền xuống tóc cho Ca Diếp. Đại chúng nghe Phật thuyết Pháp xong, đem tất cả các đồ tế lễ Thần Lửa trước đây ném xuống sông Ni Liên, cho chảy ra biển.

Đức Phật đã độ hóa lãng tử mê sắc như thế nào? (Ảnh: Pixabay)
Thế là Ca Diếp cùng 500 đệ tử tới trước Phật nói: “Tôi và các đệ tử quyết ý quy y theo Đại Thánh..." (Ảnh: Pixabay)

Hai người em Na Đề Ca Diếp và Già Tô Ca Diếp cư trú ở hạ lưu sông, nhìn thấy các đồ cúng tế trôi nổi trong sóng nước, thuận dòng trôi đến, thấy lạ liền bảo nhau: “Đồ lễ của đại huynh trôi sông thế này, nhất định có biến cố, hoặc bị người hại rồi, chúng ta mau đến xem sao”

Hai người vội ngược dòng đi lên, đến nơi ở của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Chỉ thấy đình viện như xưa, người không một bóng, lại càng nóng ruột, cho là đã bị hại rồi. Hai người vội ra ngoài, hỏi thăm tin tức huynh trưởng. Sau có người mách, huynh trưởng và các đồ đệ đã vứt hết đồ dùng tế lễ, xuất gia làm đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Nghe xong, hai người lại càng thấy lạ, liền tới nơi Phật ngụ, thấy huynh trưởng cùng đệ tử đều cạo đầu khoác áo làm đệ tử Sa môn rồi.

Hai người đi vào, chào hỏi nhau xong, liền vội hỏi: “Huynh trưởng vốn có vạn người sùng kính, cớ sao theo làm đồ đệ người ta?”

Huynh đáp: “Ta thấy Đại Hùng Thế Tôn thành tựu đại từ bi vô lượng phúc đức, chỉ có theo Phật Pháp mới thật vĩnh viễn đoạn trừ sinh tử. Chúng ta may mắn gặp Đại Thánh nhân phúc huệ đủ đầy, mà còn kiêu mạn không thụ giáo, chẳng phải có mắt như mù sao?”

Thế là hai người em cũng muốn cùng anh xuất gia, mỗi vị quay về mang theo 250 đệ tử, cùng đến trước Phật xin xuất gia tu Đạo, dần dần đều tu thành, đắc quả A La Hán.

(Còn tiếp)

Thái Bình
Theo Vision TimesBÀI CHỌN LỌC

Phật Thích Ca Mâu Ni - Phần 10: Hàng phục Rồng độc, Ca Diếp cầu độ [Radio]