Thơ: Hoa phượng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Viết về hoa phượng đỏ
Dễ có hàng trăm bài

Sợ sáo mòn câu chữ
Trông lên, chỉ ướm lời

Lặng im nhường cho nắng
In sắc trong mắt người

Lặng im nhường cho gió
Quạt hồng hoa bên trời

Lặng im cho tuổi nhỏ
Mang theo suốt cuộc đời

Đoàn Thị Lam Luyến

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Hoa phượng