Thơ: Ông ơi đừng buồn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tuổi hưu ,ông nghỉ ở nhà
Trồng một vạt cà, chăm mấy luống rau
Chiều chiều cùng cháu đi câu
Ông ngồi, mái tóc bạc phau giữa chiều

Cháu buông lên một dây diều
Để cho tiếng sáo trong veo giữa trời
Cho lòng ông được thảnh thơi
Cháu mong ông khoẻ, ông ơi đừng buồn!

Đoàn Thị Lam Luyến

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Ông ơi đừng buồn