FBI Bắt Giữ Nhà Nghiên Cứu Quân Đội Trung Quốc Trốn Trong Lãnh Sự Quán | Hoa Kỳ Chưa Tiết Lộ

FBI đã bắt giữ nhà nghiên cứu thuộc quân đội Trung Quốc, Tang Juan, người đã trốn trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Cô này bị cáo buộc che đậy quan hệ với học viện quân sự Trung Quốc và tư cách Đảng viên ĐCS Trung Quốc trong đơn xin thị thực.

Video