Nhân viên công vụ ăn trộm hàng quyên góp

Lực lượng thực thi công vụ địa phương ở Vũ Hán tâm dịch virus corona Có vẻ đã ăn cắp rau quyên góp đến từ một tỉnh khác. Video được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và lan truyền nhanh chóng.

Video