TIN CHIỀU 9/11: Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Cộng hoà nắm chắc chiến thắng tại Hạ viện