TỐI 1/4: Ông Trump nói sẽ cân nhắc về việc sớm tổ chức các cuộc vận động

BẢN TIN TỐI NAY (1/4) GỒM NHỮNG TIN CHÍNH NHƯ SAU: 1. Facebook, Instagram xóa video phỏng vấn của Lara Trump vì có “giọng của ông Trump” 2. Ông Trump nói có “hy vọng” sẽ tranh cử Tổng thống 2024 3. Hunter Biden mô tả ông Trump trong cuốn hồi ký của mình: “Một người đàn ông thấp hèn với sứ mệnh thấp hèn” 4. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu cung cấp bằng chứng về các nhân vật Trung Quốc có liên quan đến gia đình Biden 5. m mưu của đảng Dân chủ: Biến người nhập cư trái phép thành “cử tri” thông qua việc mở cửa biên giới 6. Bộ Quốc phòng Mỹ đảo ngược lệnh cấm người chuyển giới trong quân đội của ông Trump 7. The Federalist: Lil Nas X và đôi giày quỷ Satan của anh ta phản ánh một nền văn hóa đang vỡ vụn 8. Ông Biden bị vấp khi lên chuyên cơ Không Lực Một