Tổng thống Ukraine: 'Chúng tôi bị bỏ lại một mình' trong cuộc chiến với Nga

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông Zelensky tiết lộ đã liên hệ trực tiếp với 27 lãnh đạo châu Âu nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng.BÀI CHỌN LỌC

Tổng thống Ukraine: 'Chúng tôi bị bỏ lại một mình' trong cuộc chiến với Nga