Trung Quốc âm thầm chỉnh sửa Bản Đồ Thế Giới

Trung Quốc âm thầm chỉnh sửa Bản Đồ Thế Giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố giành lấy lãnh thổ mà các nước khác tuyên bố chủ quyền. Một trong nhiều cách họ đang làm là lặng lẽ tiếp quản ngành công nghiệp in bản đồ toàn cầu, rồi chèn vào phiên bản bản đồ "chính thức" của Trung Quốc... và hầu hết mọi người đều hoàn toàn không biết.