Virus lần tìm theo mối quan hệ với ĐCSTQ: Canada

Virus Vũ Hán tìm đến Canada, một người bạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ Canada gần đây cho biết quốc gia này cần xét lại về mối quan hệ với Trung Quốc. Vậy chuyện gì đang xảy ra giữa Trung Quốc và Canada? Và tại sao việc này quan trọng trong đại dịch?

Video