Michelle Standlee

Michelle Standlee

 
Michelle Standlee là phóng viên sức khỏe của The Epoch Times. Cô có kinh nghiệm làm y tá và viết các chủ đề liên quan đến y học, bao gồm sức khỏe tâm thần và hành vi, sức khỏe phụ nữ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe truyền thống, thuốc bổ sung và thuốc thay thế.