Bác sĩ bị buộc phải rút lại bài báo và xin lỗi công khai

Hai trong số các bác sĩ này đã viết một bài báo trên tạp chí y khoa "Lancet" vào thứ Tư vừa qua, kể chi tiết về những trải nghiệm của họ và kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế.

Video