Bạn chỉ cần lương thiện, Trời xanh sẽ tự có an bài

Khi bạn trao đi sự thiện lương, có thể bạn sẽ không ngay lập tức nhận được sự báo đáp nhưng nhất định vào một thời điểm nào đó, trong một hoàn cảnh khác, trời xanh đã tự có an bài...

Video