Giám sát kiểu Trung Quốc thời Corona có thể áp dụng ở Mỹ?

Trung Quốc đang xây dựng một mạng lưới giám sát AI rộng lớn hơn để đối phó với đại dịch Corona từ Vũ Hán. Nhưng nó là một phần trong một kế hoạch...