Nhà tiên tri Anh: Hồng Kông sẽ chiến thắng và giúp người dân Trung Quốc đại lục giành được tự do

Liệu tiên tri về Hồng Kông của ông Hamilton-Parker có chính xác như những lần dự đoán trước của ông? Chúng ta hãy xem xét một số phân tích về tình hình của ĐCS Trung Quốc trên chính trường trong và ngoài nước.