Sự thật về các bệnh nhân “đã khỏi bệnh” tại Trung Quốc

Sự thật về các bệnh nhân “đã khỏi bệnh” tại Trung Quốc. "Mẹ cô bị nhiễm bệnh. Một bệnh viện ở Vũ Hán đã cho mẹ cô xuất viện mặc dù bà vẫn còn ốm nặng. Các bác sĩ khăng khăng rằng bà đã đạt tiêu chuẩn để được xuất viện. Họ chỉ cho thuốc ho..."

Video