Viêm phổi Vũ Hán: Đài Loan chống dịch tốt hơn Trung Quốc như thế nào?

Viêm phổi Vũ Hán: Đài Loan chống dịch tốt hơn Trung Quốc như thế nào? "Trung Quốc giải quyết dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bằng các biện pháp độc tài. Còn Đài Loan xử lý dịch bệnh với sự cởi mở và minh bạch của một xã hội tự do dân chủ. Và cách làm đó hiệu quả hơn nhiều..."