Teresa Zhang

Teresa Zhang

 
Teresa Zhang là một phóng viên có trụ sở tại Hồng Kông. Cô đã viết về các chủ đề sức khỏe cho The Epoch Times Hong Kong từ năm 2017, chủ yếu tập trung vào Y học cổ truyền Trung Quốc. Cô cũng báo cáo về các vấn đề hiện tại liên quan đến Hồng Kông và Trung Quốc.