Lần đầu tiên giá xăng E5 RON 92 giảm sau 8 kỳ điều chỉnh liên tiếp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ 15h chiều 11/9, liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần. Theo đó, giá xăng RON 95 và E5 RON 92 đều giảm.

Cụ thể:

  • Giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 130 đồng/lít, mức giá bán lẻ tối đa là 14.984 đồng/lít.
  • Giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 143 đồng/lít, mức giá bán lẻ tối đa là 14.266 đồng/lít.

Đây là lần đầu tiên sau 8 kỳ điều chỉnh liên tiếp (5 phiên tăng, 3 phiên giữ nguyên giá), giá xăng E5 RON 92 giảm. Tính từ 28/4 đến 27/8, giá xăng E5 RON 92 đã tăng tổng cộng 3.467 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng 3.483 đồng/lít.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm giá. Cụ thể:

  • Dầu diesel giảm 443 đồng/lít, giá bán sau điều chỉnh là 11.518 đồng/lít;
  • Dầu hỏa giảm 532 đồng/lít, giá bán sau điều chỉnh là 9.593 đồng/lít;
  • Dầu mazut giảm 240 đồng/kg, giá bán sau khi điều chỉnh là 10.943 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính – Công Thương không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 và dầu mazut. Trong khi đó, xăng RON 95 trích lập ở mức 100 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít; dầu diesel ở mức 400 đồng/lít.

Tuy nhiên, đối với mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95 và dầu mazut, liên bộ chi sử dụng quỹ bình ổn giá ở mức lần lượt là 1.100 đồng/lít, 500 đồng/lít và 350 đồng/kg; dầu diesel và dầu hỏa không chi.

Việt Nam Xã hội


BÀI CHỌN LỌC

Lần đầu tiên giá xăng E5 RON 92 giảm sau 8 kỳ điều chỉnh liên tiếp