Việt Nam sẽ có hơn 1.000 đô thị vào năm 2030
TP. HCM muốn thí điểm mở casino ở khách sạn 5 sao