Đài Loan mất thêm đồng minh Nauru sau cuộc bầu cử
ĐCSTQ đe dọa Úc vì ủng hộ Đài Loan
Quốc tế chúc mừng cuộc bầu cử của Đài Loan
Ông Lại Thanh Đức thắng cử Tổng thống Đài Loan