Quốc tế chúc mừng cuộc bầu cử của Đài Loan
Ông Lại Thanh Đức thắng cử Tổng thống Đài Loan