10 Hiểu lầm về Đài Loan

Đài Loan là một quốc gia hay một tỉnh của Trung Quốc? Đài Loan có phải tên chính thức của nước này? Có rất nhiều hiểu lầm về Đài Loan. Sau đây là top 10.
ZQlRPbsN3ag