Máy Dominion 'được thiết kế' để HOẠT ĐỘNG LỖI; Công ty SolarWinds bị tấn công

TRANG NHẤT | FRONT PAGE - BẢN TIN NGÀY 19/12: 0:50 - Tóm tắt cuộc bỏ phiếu đại cử tri đoàn 14/12 4:11 - Tỷ lệ lỗi máy Dominion = 85.000% 7:58 - Giám Đốc điều hành Dominion John Poulos ra điều trần 9:27 - SolarWinds, công ty cung cấp phần mềm cho Dominion bị tấn công mạng? Mời quý vị theo dõi