TQ TIÊU ĐIỂM - Kế hoạch TĂNG CƯỜNG THAY THẾ Mỹ của TQ; Phim Hollywood bị kiểm duyệt gắt gao tại TQ

TRUNG QUỐC TIÊU ĐIỂM - 15/3 00:00​​ Tin Tiêu Điểm 00:35​ - TQ đẩy mạnh kiểm duyệt Hollywood 04:34​ -​ TQ tăng tốc kế hoạch thay thế Hoa Kỳ 05:21​ -​ Bắc Kinh mở rộng tuyển dụng các nhà nghiên cứu 06:59​ - Người khiếu kiện bị cầm tù trong thời gian diễn ra Đại hội đảng 09:04​ -​ Nhật từ chối vắc-xin của TQ cho Thế Vận Hội 10:10​ - Tình trạng thiếu chip sản xuất smartphones 11:41​ - Ngành công nghiệp chip gặp khó khăn do hạn hán tại Đài Loan 12:41​ -​ Ngành công nghiệp chip TQ hợp tác với Hoa Kỳ 13:48​ -​ Canada cần cách tiếp cận mới với TQ 15:23​ -​ Trung tâm thị thực Canada điều hành bởi cơ quan ĐCSTQ MỜI QUÝ VỊ THEO DÕI