Người hâm mộ nhảy múa đón ông Trump; Iran “mừng ra mặt” khi ông Biden lên

Người hâm mộ nhảy múa đón ông Trump; Iran “mừng ra mặt” khi ông Biden lên