Triều Tiên tăng cường kho vũ khí hạt nhân; Chỉ Israel nhớ 'cám ơn Trump

Triều Tiên tăng cường kho vũ khí hạt nhân; Chỉ Israel nhớ 'cám ơn Trump