TQ phô trương chiến hạm để dọa nạt ở Biển Đông; Du khách ngoại quốc lao xuống sông Hàn để cứu người

TQ phô trương chiến hạm để dọa nạt ở Biển Đông; Du khách ngoại quốc lao xuống sông Hàn để cứu người