8 thi thể trong 5 phút tại bệnh viện số 5 ở Vũ Hán

Fang Bin bị bắt ngay sau khi đăng tải video này lên, nhưng anh đã được thả ra trong ngày. Anh nói rằng anh cảm thấy thái độ của cảnh sát đối với anh đã có thay đổi nhất định. Anh cho rằng là do video đã được truyền rộng. Anh nói rằng nếu anh bị bắt nữa, thì mọi người hãy truyền tin nhau và giúp kêu gọi phóng thích anh, trong hoàn cảnh này, chúng ta có thể phát động phong trào “toàn dân tự cứu", mọi người giúp nhau để vượt qua khó khăn. Anh cảm ơn mọi người đã cứu giúp anh.
gTO-sr4bg5k