Ảnh hưởng của Corona lên Trung Quốc: Dấu Chấm Hết Một Chế Độ?

"Kinh tế suy thoái vì dịch viêm phổi Vũ Hán bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc có thể là dấu chấm chết cho chính quyền Trung Quốc, theo chuyên gia Gordon Chang...Đảng Cộng sản Trung Quốc phản ứng ra sao?"
2QlO_kRwDvA