Bi thảm: Thi thể không có người đi thu nhặt đành phải vứt bỏ ra ngoài cửa nhà

Bi thảm: Thi thể không có người đi thu nhặt đành phải vứt bỏ ra ngoài cửa nhà. Ngày 8/2, trên twitter của tài khoản “Tằng Tranh” cũng chia sẻ: Tối nay tôi gọi về đại lục, một người bạn nói với tôi rằng một số người đã chết ở nhà, không ai đến để thu nhận, đành phải vội đem xác ra ngoài, không thể để ở trong nhà được …
dvUpJZt7iiQ