Các tài liệu tiết lộ quân đội Trung Quốc đã biết trước về dịch bệnh

Các tài liệu tiết lộ quân đội Trung Quốc đã biết trước về dịch bệnh. Đây là một thông báo từ "Đại học Kỹ thuật Hải quân của Quân đội Trung Quốc", Ngày 2/1/2020. Thông báo viết, "viêm phổi không rõ"...
9I8ynK7BrEc