Cảm nhận của người dân Trung Quốc về cuộc biểu tình ở Hong Kong

Cảm nhận của người dân Trung Quốc về cuộc biểu tình ở Hong Kong: Hy vọng rằng thông qua Hồng Kông thay đổi được Trung Quốc.
9xseJe6--bY