Dân Vũ Hán chỉ trích Hội Chữ thập đỏ chiếm đoạt hàng cứu trợ

Dân Vũ Hán chỉ trích Hội Chữ thập đỏ chiếm đoạt hàng cứu trợ. Ông Hồ, cư dân Vũ Hán nói: “Rau không cấp phát miễn phí cho người dân, Hội Chữ thập đỏ bán cho siêu thị. Không chỉ (chúng tôi) tức giận, mà (người dân) toàn Trung Quốc đều tức giận. Bệnh Coronavirus xảy ra thì không thông tin, đã gây ra bùng nổ (dịch bệnh) ở diện tích lớn. Người mới phát bệnh đều là do cách họ kiểm soát. Chỉ có loại chế độ độc tài này mới như thế này. Các nước dân chủ sẽ thông tin kịp thời, làm tốt công tác phòng hộ.”
_Jbh3nkF16U