Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy diệt tôn giáo - Phỏng vấn Bitter Winter

Đảng Cộng sản Trung Quốc có một kế hoạch nhằm hủy diệt các tôn giáo. Cuộc hủy diệt bắt đầu với các tôn giáo thuộc "Thị trường Đỏ". Liệu tôn giáo ở Trung Quốc có thể tồn tại không?
pnU2qG2jy5o