Hình phạt hà khắc nhất: đánh gãy chân và đánh gãy răng

Hình phạt hà khắc nhất: đánh gãy chân và đánh gãy răng. Vào ngày 1/2, thành phố Hoàng Cương đã ban hành "lệnh đóng cửa các hộ gia đình nghiêm ngặt nhất", yêu cầu mỗi hộ gia đình chỉ cử một người ra ngoài đi mua đồ ăn hai ngày một lần. Để đảm bảo người dân tuân thủ lệnh cấm, cảnh sát tới từng nhà hỏi: "Nhà anh có rau và gạo không?"; nếu người dân trả lời có thì sẽ dùng xích sắt khóa cửa nhà dân lại. Hành động này dường như đã vượt cả Vũ Hán. Người dân từ "không dám ra ngoài" và "tự mình cách ly" đã thăng cấp toàn diện thành "không ...
cO2EGjAOEQA