Học sinh Nhật Bản: Dưới 10 tuổi không cần thi cử, nhân phẩm quan trọng hơn thành tích

Học sinh Nhật Bản: Dưới 10 tuổi không cần thi cử, nhân phẩm quan trọng hơn thành tích. "Định hướng là mấu chốt quyết định thành công của mọi vấn đề, cũng tựa như làm người, ta chọn thiện lương hay tài trí, chọn của cải tiền tài hay đạo đức. Nước Nhật đã chọn nhân phẩm thay vì thành tích để giáo dục trẻ nhỏ..."
IGhqz7tzvpY