Ngày 20/05: ‘Công bằng, bình đẳng’ - xã hội lý tưởng hay ÁC MỘNG cùng nhau xuống đáy

“Đa dạng, Công bằng, và Hòa nhập” (thường được viết tắt là DEI) là khẩu hiệu kêu gọi của các nhà hoạt động “thức tỉnh” trong nhiều năm nay. Được xem là giá trị nổi bật cho tư tưởng cấp tiến hiện đại, mà nhân loại văn minh hơn cần hướng đến, ai không đồng ý thường phải đối mặt với những ánh mắt soi xét và cả chỉ trích, vậy nên người ta có rất ít lý do để phản đối những nguyên tắc như vậy.
yToP-9jeSws