Nhiều cảnh sát bị nhiễm virus và cai ngục bị buộc im lặng về dịch bệnh trong tù

Nhiều cảnh sát bị nhiễm virus và cai ngục bị buộc im lặng về dịch bệnh trong tù. "Tại tỉnh Hồ Bắc, hơn 1000 cảnh sát đã bị nhiễm bệnh. Chúng tôi đã nhận được một thông tin nội bộ từ tỉnh Hồ Bắc..."
7iBft5FT4qg