Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc thông báo tạm ngừng hoạt động

"Đảng cộng sản Trung Quốc đã buộc người dân quay trở lại tiếp tục làm việc và sản xuất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, không những việc kinh doanh ảm đạm mà tình trạng hủy đơn hàng số lượng lớn, không có đơn đặt hàng..."
YZ7g7lYNjXA