Nhói lòng với mệnh lệnh cuối cùng của Phó tổng thống Amrullah Saleh

Tôi nói với anh ấy: “Rahim, anh đã trung thành phục vụ tôi và tôi rất biết ơn anh. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi dành cho anh. Hãy đặt tay lên cuốn kinh Koran và hứa sẽ không làm trái mệnh lệnh mà tôi đưa ra cho anh.” Anh ta đã hứa ba lần với tất cả sự thuần khiết của mình.
6kg6XJOzY08