Những điểm khác biệt giữa Tây y, Trung y và Khí công

3 loại phương pháp trị bệnh với 3 loại cơ chế, 3 hiệu quả khác nhau theo thứ tự tăng cao dần. Nếu bạn muốn được khỏe mạnh hoàn toàn, bạn sẽ chọn phương pháp nào đây?
q3HqvLZ8Vww