Sau người dân Hồ Bắc, đến lượt người dân Hắc Long Giang bị phân biệt đối xử

Ngày 29 tháng 4, một nick Twitter tên là “Tôi họ Tằng" đã viết: "Hắc Long Giang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bây giờ người dân Hắc Long Giang không thể tìm được việc làm. Không ai thuê cả! Hai năm rồi tôi không về Hắc Long Giang, mặc dù đã xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe, mã sức khỏe và lộ trình di chuyển nhưng cũng không được nhận. Tôi không có việc làm, không có thu nhập. Chính phủ cũng không có chính sách hỗ trợ nào hết, không có trợ cấp. Thế này bảo tôi sống sao đây? "
5dUSPb6k1lA