Số ca nghi nhiễm dịch ở Việt Nam tăng vọt lên gần 1600 người

Số ca nghi nhiễm dịch ở Việt Nam tăng vọt lên gần 1600 người. "Tính đến ngày 24/3, Việt Nam có 1.596 người nghi nhiễm virus corona Vũ Hán đang cách ly tại bệnh viện, nhiều nhất kể từ đầu dịch. Trong đó 221 người mới cách ly trong ngày, 1.375 trường hợp cũ..."
gwee-rf-Fj0