Tích tụ oán hận vì bị áp bức, người‌ ‌dân‌ ‌Hồ‌ ‌Bắc‌ ‌tức‌ ‌giận‌ ‌hô‌ ‌'bãi‌ ‌chức,‌ ‌thả‌ ‌người'

"Trong thời kỳ dịch bệnh, người dân đã liên tục gọi điện, khiếu nại về vấn đề giá thực phẩm quá đắt, nhưng chính quyền vẫn không có hành động gì. Một cư dân mạng nói: “Oán hận tích tụ lâu nay, bị áp bức lâu nay, ai mà chịu đựng mãi được?..."
QbRJEeGGvZA